Website of Rinse Dijkstra copyright 2021
photo Portal

news & offers

Voorbereidingen vismigratierivier bij Afsluitdijk begonnen

(20 mei 2020)

De Afsluitdijk beschermt ons land tegen het water, maar vormt ook een hindernis voor veel soorten vissen. De Vismigratierivier gaat er straks voor zorgen dat vissen weer van zout naar zoet water kunnen zwemmen. Dit hebben ze nodig om te overleven. De Vismigratierivier is een vernieuwend plan om de Waddenzee en het IJsselmeer weer met elkaar te verbinden. Ook draagt de Vismigratierivier bij aan gezond water, het herstel van rijkdom aan soorten planten en dieren in het gebied en het biedt mogelijkheden voor recreatie. Lees verder.

Be patient until I finish working on my website.

I promise you I will publish more interesting articles here in due time.
Excursies Fryske Gea afgelast. Nu wel online mogelijkheden. Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het Corona virus zijn alle activiteiten voorlopig afgelast. Klik op de foto om de website te bekijken. De vakantie is in aantocht en alle excursieleiders staan in de wacht. Sinds de intrede van Corona en het sluiten van de bezoekerscentra zijn ze niet meer als dusdanig op pad geweest. Genoeg reden om het roer om te gooien en de natuureducatie- activiteiten online aan te bieden. Zie link.
Beginnerscursus Vogels in Nederland
In tien lessen leert u veel vogels en hun geluiden herkennen. Van tuinvogels, bosvogels, weidevogels en watervogels tot vogels van het waddengebied. Een gratis online cursus voor beginners.